Обиколка на завода

Съдружник-кооператор

1
2
4
3
5

Фабрично състояние

9
10
6
8
11
13
14
15